Research / Study Reports & Other Documents

Name Download
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको आ.व. २०७५।७६ को मुख्य मुख्य उपलब्धि तथा प्रगति पुस्तिका Download
श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी एवं कामदारको पारिश्रमिक पुनरावलोकन सिफारिस २०७५ Download
सङ्घीयतामा मिडिया नीति तथा कानुन मस्यौदामाथि टिप्पणी तथा सुझाव Download
Press Freedom in Constitution of Nepal 2015 Download
The Making and Implementation of Media Policies in Nepal Experiences of an Emerging Democracy Download
Rethinking Public Welfare Advertisement in Nepal From Media Welfare to Public Welfare Download
Review of IT Bill 2019 Download