Drafts in Discussion / मस्याैदाहरू

Name Download
सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकका लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घको मस्यौदा Download
सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक Download
सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७७ Download
आम सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक Download
नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७५ सम्बन्धमा समितिको प्रतिवेदन Download
सुदूरपश्चिम प्रदेश : रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक Download
सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि टिप्पणी Download
नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक Download
गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेकाे विधेयक Download
प्रदेश ३ प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक Download
सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ Download
कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ Download
प्रदेश नं. ५ -छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक Download
विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक २०७५ Download
प्रदेश २- एकीकृत सञ्चार विधेयक, २०७५ Download
प्रदेश ३ सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक २०७५ Download
वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बधमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक Download
विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक Download