प्रदेश नं २ एकीकृत सञ्चार विधेयक, २०७५ मस्यौदामाथि टिप्पणी र सुझाव

प्रदेश नं २ एकीकृत सञ्चार विधेयक, २०७५  मस्यौदामाथि टिप्पणी र सुझाव पृष्ठभूमि प्रदेश नं २ ले आमसञ्चार सम्बन्धी छुट्टै नीति तयार पारेको छैन । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २३१ को उपधारा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सभाले एकीकृत सञ्चार विधेयक, २०७५ को मस्यौदा तयार पारेको छ । यो सञ्चार विधेयकले आमसञ्चारका अतिरिक्त सञ्चार र सूचनाको क्षेत्रलाई पनि समेटेको छ । मस्यौदामा सञ्चारको अधिकार, मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी व्यवस्था, सञ्चार माध्यम सम्बन्धी व्यवस्था, सञ्चार माध्यमको…

पुरा पढ्नुहाेस्

प्रदेश नं ५, प्रदेश प्रसारण विधेयक २०७५ मस्यौदामाथि टिप्पणी र सुझाव

प्रदेश नं ५, प्रदेश प्रसारण विधेयक २०७५ मस्यौदामाथि टिप्पणी र सुझाव पृष्ठभूमि प्रदेश नम्बर ५ ले ‘प्रदेश प्रसारण विधेयक, २०७५’ ल्याएको छ । विधेयकमा प्रसारण संस्थाहरूको इजाजत, प्रसारण माध्यमका कार्यक्रम र विज्ञापनहरूको उत्पादन, संचालन, प्रसारण, नियमन र अनुगमन, भू–उपग्रह प्रसार केन्द्रको स्थापनालगायतका प्रावधानहरू राखिएको छ । प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा रहेका मुलभूत समस्या र तिनको समाधानका लागि सुझावहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । मस्यौदा विधेयकका मूलभूत समस्या प्रदेश नम्बर ५ ले तयार पारेको ‘प्रदेश प्रसारण विधेयक,…

पुरा पढ्नुहाेस्

प्रदेश नं ५ छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मस्यौदामाथि टिप्पणी र सुझाव

पृष्ठभूमि   प्रदेश नं. ५ ले प्रदेश सञ्चार नीति, २०७५ तयार पारेको छ । प्रदेश प्रसारण विधेयक पनि तयार पारेको छ । यी दुवै छलफलको क्रममै छन् ।   त्यस अतिरिक्त प्रदेश नं. ५ ले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि ल्याएको छ । विधेयकमा छापाखाना, किताब, पत्रपत्रिका सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी प्रेस रजिष्टार, प्रेस प्रतिनिधि तथा स्वतन्त्र पत्रकार, सजाय र विविध सहित ७ वटा परिच्छेद छन् ।   मस्यौदा…

पुरा पढ्नुहाेस्

प्रदेश नं‌. ३ प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, २०७५ मस्यौदामाथि टिप्पणी र सुझाव

पृष्ठभूमि   नेपालको संविधान (२०७२) ले प्रदान गरेको अधिकार अनुसार प्रदेश नं ३ को सरकारले प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन सम्बन्धी विधयेक, २०७५ को मस्यौदा तयार पारेको छ । विधेयकको मस्यौदामा परिभाषा, प्रसारणसम्बन्धी व्यवस्था, पत्रिपत्रिकासम्बन्धी व्यवस्था, अनलाइन सञ्चार माध्यमसम्बन्धी व्यवस्था, सञ्चार रजिष्ट्रारसम्बन्धी व्यवस्था, सञ्चारसम्बन्धी अन्य व्यवस्था, सजाय र पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्था र विविध गरी आठ परिच्छेद छन् । विधेयक तयार पारेपनि प्रदेश नं. ३ मा आमसञ्चार सम्बन्धी छुट्टै नीति तयार पारिएको छैन ।   मस्यौदा नीतिका मूलभूत…

पुरा पढ्नुहाेस्